1. CE-PA
  2. Diagnostika

DIAGNOSTIKA – BALANCE MANAGEMENT

Balance Management je revoluční diagnostický nástroj, který je velmi užitečnou pomůckou pro vedení  lidí a podporu změny pracovních návyků. Tento koncept využívá projektivní metodu nazývanou barvově-slovní asociace (CWAT) a měří úroveň emocí, prožitků a postojů, což umožňuje mapovat motivaci, energii, proaktivitu, komunikaci, stres a další faktory spojené s efektivitou jednotlivců i týmů.

Balance Management pro jednotlivce

Individuální profil nabízí cenné informace o tom, jak se daná osoba přizpůsobuje a adaptuje na různé situace, jaký je její stupeň citlivosti vůči etickým dilematům a jak tuto citlivost projevuje. Dále nám poskytuje vhled do toho, kolik úkolů tato osoba dokáže zvládnout a jak je výkonná. Tento přístup rovněž zkoumá postojové faktory, jako je tendence podhodnocovat nebo přeceňovat sebe samého, stabilitu názorů a postojů, potřebu řídit a umění prosadit se. Také se zaměřuje na individuální stimulaci a efektivitu.

Balance Management pro týmy

Týmový profil poskytuje užitečné informace ohledně efektivity zavedených pravidel v týmu, úrovně týmové proaktivity a efektivity komunikace mezi členy týmu. Dále se zkoumá dynamika mezi týmovým duchem a individualitou, a to i v kontextu sdílených hodnot. Tyto hodnoty mohou být základem pro vytvoření vize a motivaci týmu. Taktéž se analyzují hodnoty, které chce tým buď to udržet (i když mohou být náročné), nebo naopak obětovat (pokud se ukážou jako neproduktivní), nebo aktivně odmítat a blokovat (pokud jsou zjevně nežádoucí pro týmový cíl).

Balance Management pro firemní průzkum

Je to nástroj pro měření týmové kultury, vnitřní motivaci a spokojenost zaměstnanců ve firmě. Tento přístup také zkoumá, zda komunikační prostředí v různých týmech, včetně centrály a poboček, odpovídá definovaným vizím a cílům společnosti, nebo zda se vyskytují odchylky. Navíc pomáhá identifikovat důvody, proč některé produkty dosahují úspěchu na trhu, zatímco jiné ne, a poskytne doporučení pro vhodné kroky v reakci na tuto situaci.

Máte zájem o diagnostiku?    Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a jsou aplikovány Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky Googlu.

    Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.