1. CE-PA
 2. Kurzy
 3. Otevřené kurzy
 4. Manažer/manažerka

Manažer/manažerka

AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT
AKREDITOVANÝ KURZ MŠMT
Kategorie:Kurzy
Datum:27. 6. 2024 - 13. 9. 2024
Čas:8:00 - 15:30
Místo konání: Vavrečkova 5262, Zlín
E-mail: kurzy@ce-pa.cz
Příloha: 2406_Manažer_manažerka
Address
Vavrečkova 5262, Zlín   View map
Lektor: Darina Filip
Koučka, mentorka a lektorka v oblasti rozvoje manažerských a obchodních dovedností, lektorka soft skills školení. Absolventka výcviku Integrativních koučů, zaměřuje se na individuální, skupinové i týmové koučování. Od roku 2016 se věnuje především vzdělávání manažerů a obchodníků. Velkou část kariéry působila na pozici interního lektora v korporátní společnosti. Získala vzdělání v oboru management obchodu a služeb, a také v oboru andragogika a management vzdělávání. Ve svých školeních dává důraz na prožitkovou formu.
Lektor: PhDr. Petr Šulc
Petr patří mezi certifikované lektory ILM (britský certifikačnía vzdělávací institut pro rozvoj manažerských dovedností). Lektorské a konzultační činnosti se věnuje od roku 2005. Je spolutvůrcem a hlavním metodikem systému simulačních tréninků ve společnosti CE-PA. Odbornou praxi získal v oblasti středního a vyššího managementu korporátních společností. Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Tento akreditovaný kurz je klíčem k vašemu manažerskému úspěchu! Je určen zkušeným manažerům a manažerkám, kteří již mají praxi v této profesi. Po absolvování kurzu budete rozumět všem důležitým rolím, které současný moderní manažer zastává a aplikuje ve své profesi. Pokud chcete zdokonalit své dovednosti, tento kurz Vám otevře nové možnosti. Odhalte s námi tajemství úspěšných manažerů a získejte Osvědčení o rekvalifikaci!

Odkaz na dotační přihlášení ZDE

Úvodní video ke kurzu ZDE

obsah kurzu

KONCEPČNÍ ROLE MANAŽERA
 • V čem spočívá role manažera, jak může manažer svým myšlením a jednáním ovlivňovat chod firmy
 • Znalosti a dovednosti pro úspěšné zvládání role
 • Sebereflexe jako základ úspěchu a rozvoje
 • Proč potřebuje firma strategii?
 • Proč? Jak? Co? Východiska strategického řízení
 • Tři úrovně strategií a jak s nimi pracovat v denní praxi
 • Principy, postupy a nástroje formování strategie
 • Kritické myšlení – základní principy
 • Odlišování faktů a názorů, práce s informačními zdroji
 • Tvorba argumentů, ověřování, porozumění, doptávání
KALIBRAČNÍ ROLE MANAŽERA
 • Podstata sebeřízení a práce s časem, principy, zdroje, bariéry – analýza „časožroutů“
 • Nástroje sebeřízení: návyky, priority
 • Systém osobního plánování jako základ úspěchu
 • Elektronické a papírové plánovací nástroje – výhody, rizika, zkušenosti a vychytávky
 • Pojem stres a stresové signály – co a proč nás stresuje a jak to poznáme, jak vzniká a jaký má průběh
 • Jak se projevuje stres v chování a myšlení, prevence a základní antistresové techniky
 • Rozhodování jako okamžik pravdy – odpovědnost a důsledky, účinnost a etika, komunikace rozhodnutí
 • Důležité aspekty rozhodování – vstupy a souvislosti, kritéria, intuice a zkušenosti
 • Osobnostní principy rozhodování (stabilita/labilita, lidé/úkoly, rozum/emoce)
 • Náročné situace při rozhodování – priority, časový tlak, integrita, nedostatek informací, míra rizika)
KOORDINAČNÍ ROLE MANAŽERA
 • Různé přístupy při vedení a řízení lidí – výhody i rizika
 • Proč a jak v různých situacích měnit přístup a styl vedení lidí
 • Přirozená a formální autorita; jak si vybudovat svou autoritu
 • Druhy cílů a jejich správné parametry
 • Dekompozice cílů v plány a úkoly, vyhodnocování a revize cílů
 • Co je třeba pro správné zadání úkolu
 • Delegování – proč, co a jak správně delegovat
 • Kontrola – význam kontroly a její proces
 • Co je a není sebereflexe a jak přijmout zpětnou vazbu
 • Poskytování zpětné vazby v práci vedoucího pracovníka – smysl a účel, příprava a proces
 • Chyby a omyly při zpětných vazbách a jak si je ohlídat
KOMUNIKAČNÍ ROLE MANAŽERA
 • Manažerská komunikace – základ řídící práce, vliv na vztahy a pracovní výsledky
 • Principy efektivní komunikace, práce s fakty, názory, pocity a domněnkami
 • Základní komunikační dovednosti v praxi – předávání informací, vysvětlování, vyjasňování stanovisek
 • Komunikační proces, vliv a role verbálních a neverbálních prvků
 • Typologie otázek a jejich využití při komunikaci, význam aktivního naslouchání
 • Zásady efektivního vedení porad
 • Prezentace jako posilování své pozice – struktura a chronologie prezentace, prvky oživující účinnost prezentace
 • Empatická asertivita jako komunikační nástroj
 • Řešení problémů a předcházení konfliktům jako prevence, cyklus řešení problémů v praxi a principy řešení konfliktů        
KOUČOVACÍ ROLE MANAŽERA
 • Motivační faktory v denní praxi
 • Práce se změnou v manažerské roli, chronologie změnových fází
 • Nácvik komunikace
 • Koučink – přístup při vedení, přínosy a dopad do praxe. Koučink jako projev uznání. Koučink jako metoda rozvoje lidí.
 • Budování důvěry a respektu ve firmě
 • Individuální rozvoj podřízených – jak skloubit motivy a schopnosti druhých
 • Týmová práce – jak formovat a koučovat týmy, využívání týmových rolí v praxi

Odkaz na dotační přihlášení ZDE

TERMÍN 12DENNÍHO KURZU

27. 6., 28. 6., 15. 7., 16. 7., 29. 7., 30. 7., 15. 8., 16. 8., 27. 8., 28. 8., 12. 9., 13. 9. 2024 (8:00 – 16:00)

Manažer/manažerka

12 skladem

Termín:

27. 6. 2024 - 13. 9. 2024

Účastníci:

Cena za účastníka:

24 000 
+ 21% DPH

Cena celkem:

+ 21% DPH