1. CE-PA
  2. Kurzy
  3. Archiv kurzů
  4. Strategicky řízený nákup

Strategicky řízený nákup

Nákup
Nákup
Kategorie:Archiv kurzů
Datum:20. 11. 2023 - 22. 11. 2023
Čas:8:00 - 15:30
Místo konání: Vavrečkova 5262, Zlín
E-mail: kurzy@ce-pa.cz
Příloha: Strategicky rizeny nakup
Address
Vavrečkova 5262, Zlín   View map
Lektor: René Skýpala
Absolvent Nottingham Trent University, Law School ve studijním oboru Business Law, Bankovního institutu vysoká škola (BIVŠ) v Praze v oboru Finance a Vysoké školy aplikovaného práva v Praze v oboru Právo v podnikání. Aktuálně působí jako nezávislý konzultant, poradce, lektor, interim manažer, krizový manažer a správce majetku. Má mnohaleté zkušenosti na pozici ředitele logistiky a nákupu, a také na pozici procesního auditora, projektového manažera i manažera obchodu. Poskytuje klientům přidanou hodnotu pohledem na problematiku v širších souvislostech.

cíle kurzu

  • • seznámit účastníky s problematikou nákupu v podniku (strategie nákupu, výběr a hodnocení dodavatele, vyjednávání s dodavateli, hodnocení finančních a nefinančních aspektů, supply chain management …)
    • umět určit interní potřebu z hlediska množství, kvality, ceny a času dodávky…
    • zdokonalit se ve schopnosti vyhledávat a vybrat nejvhodnějšího dodavatele
    • využití PARETO analýzy, metody PDCA, SWOT a SMART pro praxi

obsah kurzu

1. den — Strategie nákupu

Funkční strategie se zaměřením na:
• strategické cíle na základě cílů společnosti
• role a rozsah odpovědností nákupu
• struktura, řízení a organizace nákupu
• výběr a rozvoj dodavatelů
• plánování a řízení dodávek a zásob
• finanční cíle nákupu
• smluvní vztahy a zákonné povinnosti
• kontrola a řízení kvality dodávek
• identifikace a řízení rizik nákupu
• informační a technologická podpora nákupu
• rozhodování make or buy

Segmentace dodavatelů na:
• kritické dodávky
• strategické dodávky
• zbytné dodávky
• běžné dodávky

Úvod do PARETO analýzy, PDCA (plan-do-control-act), SWOT, SMART pro praxi.

2. den — Výběr a hodnocení dodavatele – podrobný rozbor kritérií

• cena, kvalita, certifikace, včasnost a úplnost dodávek, doprava (INCOTERMS), splatnost, finanční stabilita, právní stabilita, technická kompetence, zákaznický servis a komunikace
• vyjednávání s dodavateli dle segmentace: strategie a cíle, příprava, styl, závěr
• případové studie

3. den — Hodnocení finančních a nefinančních aspektů a plánování nákupu

• jak může nákup ovlivnit generování zisku/ztráty společnosti
• jak může nákup ovlivnit cash-flow společnosti
• rozhodování “make“ or “buy“
• problematika TCO (Total Cost of Ownership – pořizovací cena vs. provozní náklady)

Plánování a řízení dodávek a zásob, supply chain management:

• plánování nákupu vycházející z plánu prodeje a plánu výroby
• interní a externí logistika
• cíle (ITD dodavatele, doba obratu zásob)
• náklady na nejakost vs. výnosy z dodavatelských reklamací

Případové studie.

TERMÍNY 3DENNÍHO KURZU

20. 11., 21. 11., 22. 11. (8:00 – 15:30)

Strategicky řízený nákup

10 skladem

Archiv

Strategicky řízený nákup