1. CE-PA
 2. Kurzy
 3. Archiv kurzů
 4. Kurz první pomoci

Kurz první pomoci

Kategorie:Archiv kurzů
Datum:25. 4. 2024 - 25. 4. 2024
Čas:8:00 - 15:30
Místo konání: Vavrečkova 5262, Zlín
E-mail: kurzy@ce-pa.cz
Příloha: První pomoc
Address
Vavrečkova 5262, Zlín   View map
Lektor: Mgr. Stanislava Gabriel Waldštejn, MBA
Terapeutka, zdravotnice a lektorka s více než 15letou praxí. Své znalosti získala na VŠ v oboru andragogika a řízení lidských zdrojů. Absolvovala akreditované terapeutické výcviky v systemické supervizi, koučování a psychoterapeutickém výcviku zaměřeným na řešení. Ve své práci se věnuje rozvoji pracovníků managementu nejen v teoretických znalostech, ale také v konkrétních dovednostech. Své kurzy zaměřuje především na oblast fyzického i duševního zdraví, emocí, komunikace, pracovní spokojenosti, work – life balance či prevenci šikany. Poskytuje poradenství a komplexní pohled na složité životní situace také v přímé práci s lidmi v těžké životní situaci.

cíle kurzu

 • získání orientace v základech poskytování první pomoci
 • seznámení se s nejnovějšími postupy v poskytování předlékařské péče
 • schopnost vyhodnotit situaci a stav člověka ohroženého na zdraví nebo životě
 • umět použít postupy vedoucí k záchraně života či zmírnění negativních následků vzniklých poranění
 • rozšíření dosud nabytých znalostí a jejich prohloubení o nejnovější poznatky urgentní medicíny
 • odbourání vlastní obavy při rozhodování poskytnutí první pomoci za jakékoli stresové situace, kdy vlastní strach nedovolí člověku zahájit pomoc
1 den
Teoretická část
 • zavedené postupy při provádění první pomoci v pracovním i osobním životě
 • přímé problémy v poskytování první pomoci
 • nepředvídatelné okolnosti, se kterými se můžeme setkat na pracovišti
 • pomoc od A do Z za použití ověřených principů vědeckosti a orientaci na praxi
Praktická část
 • individuální práce i práce ve skupině za použití moderních zážitkových a edukačních metod
 • simulace různých situací, praktické příklady, nácvik na figurínách
 • analýza situací, správného postupu a zpětná vazba

TERMÍN KURZU

25. 4. 2024 (8:00 – 15:30)

Kurz první pomoci

7 skladem

Archiv

Kurz první pomoci