Základy Facebook Business Manager pro firmy

Cíl kurzu: osvojit si klíčové funkce a možnostmi platformy Facebook a jak je následně využít k podpoře byznysu a zlepšení marketingových aktivit. Praktická cvičení budou zaměřena na využití reklamních nástrojů na Facebooku pro cílení publika, vytváření reklamních kampaní a sledování výkonu reklam, včetně používání plánovače příspěvků a analýzy ideálních časů pro publikování.

Délka kurzu: 1 den příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

  • úvod do Facebook Business Manager: význam a výhody používání Facebook Business Manager pro firmy, registrace a vytvoření účtu (krok za krokem průvodce registrací a vytvořením účtu ve Facebook Business Manageru, přidání stránek a reklamních účtů, představení základních analytických nástrojů v Business Manager a základních ukazatelů výkonnosti,
  • základy správy stránek a reklamních účtů v rámci Business Manageru: správa stránek a reklamních kampaní – jak vytvářet a upravovat obsah na stránkách a reagovat na zprávy od uživatelů, vytváření reklamních kampaní (základy tvorby a správy reklamních kampaní ve Facebook Business Manageru), cílení a nastavení reklam (strategie pro cílení reklam na konkrétní cílové skupiny), tvorba na úrovni reklam, sad a kampaní v nástroji Business Manager, nastavení rozpočtu a plánování reklamních kampaní, pokročilé funkce a možnosti (pokročilé cílení a retargeting: Strategie pro pokročilé cílení reklam a retargetingové kampaně s využitím look-alike účtu).
  • správa kampaní a analýza výkonu: jak využít plánovače pro efektivní správu obsahu na stránkách, analýza výkonu (využití analytických nástrojů pro měření úspěšnosti reklamních kampaní a stránek ve Facebook Business Manageru), optimalizace výkonu (jak využít získaných dat k optimalizaci budoucích reklamních kampaní a strategií), integrace dalších nástrojů (jak integrovat další nástroje a aplikace s Facebook Business Managerem pro zvýšení efektivity a produktivity).

Délka jednotlivých kurzů je koncipována v délce od několika hodin do dvou dnů, eventuálně dle dohody lze kurz individuálně uzpůsobit vašim potřebám, zjednodušit či rozšířit, vynechat či doplnit nová témata.

Lektor, termín a místo kurzu lze individuálně dohodnout.