Úvod do umělé inteligence a jejích aplikací

Cíl kurzu: účastníci získají základní povědomí o principu fungování umělé inteligence (AI , Artificial Intelligence), která je stále více součástí našeho každodenního života a o jejích základních technikách, které umožňují simulovat lidské chování. Bude vysvětlen rozdíl mezi slabou a silnou umělou inteligencí, možnosti a omezení AI. Kurz je vhodný pro začátečníky s AI.

Délka kurzu: 3 hodiny příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

  • úvod do AI, použití v osobním i profesním životě, trendy,
  • AI nástroje a služby zdarma,
  • AI a text,
  • AI a jazyky: nástroje a techniky pro studium jazyků,
  • AI a obrázky: generování a úpravy,
  • AI a zvuk: nástroje pro rozpoznávání hlasu, transkripce, generování,
  • AI a video: detekce pohybu, deepfake technologie,
  • oblasti využití AI (zdravotnictví, finance, marketing, průmysl a další),
  • etické a právní aspekty AI, včetně ochrany soukromí, biasu algoritmů a právní odpovědnosti,

Délka jednotlivých kurzů je koncipována v délce od několika hodin do dvou dnů, eventuálně dle dohody lze kurz individuálně uzpůsobit vašim potřebám, zjednodušit či rozšířit, vynechat či doplnit nová témata.

Lektor, termín a místo kurzu lze individuálně dohodnout.