Simulační trénink rozvíjí dovednosti a situace, které jsou pro vás klíčové.

Tréninky fungují jako interaktivní modelové situace pro získání nových dovedností prostřednictvím moderních herních technik. Cílem je vtáhnout účastníky do hry, vzbudit zájem provádět danou činnost a zefektivnit proces učení. Výstupem je analýza celého zážitku, proces zavedení v praxi a závěrečná zpráva – podrobné zhodnocení týmu a průběhu tréninku.

Trénink na rozvoj manažerských dovedností:

 • CRISIS – Simulační hra zaměřená na řízení podniku v krizi.
 • EVOLUTIO – Simulační hra zaměřená na řízení podniku v době růstu.

Trénink na rozvoj softových/měkkých dovedností:

 • COMMUNICARE – Trénink zaměřený na komunikační dovednosti.
 • COOPERANTE – Učení se úspěšnému projektovému managementu začíná kvalitní spoluprací.
 • COGITARE – Nový pohled na svět přináší nová řešení.
 • CREATIVITY – Kreativita tvoří z obyčejných věcí nezapomenutelné zážitky.
 • LEVITAS – Flexibilita a adaptabilita jsou klíčem k pokroku.

Trénink na rozvoj tvrdých/odborných dovedností:

 • LEAN V KOSTCE
  Interaktivní hra, která shrnuje principy a metody štíhlé organizace. Účastníci si zažijí celý výrobní proces a dozví se, jak eliminovat plýtvání.
 • PROJEKT V KOSTCE
  Jde o simulaci, která účastníkům reálně ukáže klíčové principy, na kterých je projektové řízení založeno. Zážitek ze simulační hry pomůže pochopit nejen, jak projektové řízení funguje, ale zejména podstatu některých problémů, se kterými se lze v praxi běžně setkat.