1. CE-PA
 2. Kurzy
 3. Archiv kurzů
 4. Total Productive Maintenance (TPM)

Total Productive Maintenance (TPM)

Výroba
Výroba
Kategorie:Archiv kurzů
Datum:12. 3. 2024 - 12. 3. 2024
Čas:8:00 - 15:30
Místo konání: Vavrečkova 5262, Zlín
E-mail: kurzy@ce-pa.cz
Příloha: TPM
Address
Vavrečkova 5262, Zlín   View map
Lektor: Slavomír Láznička
Působí jako CEO v obchodních a výrobních společnostech a konzultační partner konstrukční a technologické optimalizace ve strojírenství. Po absolvování Technické univerzity v Ostravě se věnuje zefektivňování a nastavování procesů a strategií ve výrobních firmách v České republice a zahraničí. Rád dává věci do souvislostí, je tvůrcem a inovátorem náročných konstrukčních a technologických řešení, které přinášejí vysoké zisky a konkurenční náskok. Mezi jeho oblíbená témata patří: optimalizace, standardizace, normování, technologie, konstrukce, procesy, výroba a poradenství ve strojírenství.

obsah kurzu

Účastníci se seznámí s principy TPM a získají znalosti o postupu implementace všech prvků konceptu. Seznámí se s postupy, jak hodnotit a zvyšovat způsobilost a spolehlivost strojů. Poznatky získané během kurzu by měly zlepšit komunikaci s výrobou, provozní způsobilost strojů a plánování preventivní údržby na základě technického stavu stroje. Údržba (TPM) účinně pomáhá předcházet vadám způsobených stavem strojů, neplánovaným prostojům a ztrátě rychlosti strojů. Správně nastavený systém údržby Vám nejenom zvýší využitelnost strojů, ale zejména sníží náklady a celkově zvýší produktivitu práce.

Úvod do TPM (Total Productive Maintenance)
 • cíle a definice TPM
 • historie a vývoj TPM
 • základní principy a pilíře
 • TPM ve výrobních firmách – základ úspěchu
Implementace TPM ve výrobních firmách
 • kroky pro implementaci TPM
 • společné výzvy a jak je řešit
 • případové studie úspěšné implementace
Role strojních manažerů v TPM
 • odpovědnosti a úkoly manažerů
 • zapojení a motivace týmů
 • řízení a sledování KPIs (klíčových ukazatelů výkonnosti)
TPM, údržba a kontinuální zlepšování
 • preventivní a prediktivní údržba
 • 5S metodologie pro údržbu
 • údržba zaměřená na spolehlivost
 • případová studie
 • Kaizen a TPM
 • řízení změn a inovací
 • zlepšování efektivity a snižování plýtvání
 • případové studie
Měření úspěšnosti TPM
 • měření a analýza dat
 • použití Lean nástrojů ve spojení s TPM
 • příklady úspěšných metrik a reportů

+ společná diskuse a brainstorming, přínosy TPM ve vaší firmě, zpětná vazba a hodnocení školení

TERMÍN KURZU

12. 3. 2024 (8:00 – 15:30)

Total Productive Maintenance (TPM)

10 skladem

Archiv

Total Productive Maintenance (TPM)