1. CE-PA
 2. Kurzy
 3. Otevřené kurzy
 4. Strategicky řízený nákup

Strategicky řízený nákup

Nákup
Nákup
Kategorie:Kurzy
Datum:28. 5. 2024 - 24. 6. 2024
Čas:8:00 - 15:30
Místo konání: Vavrečkova 5262, Zlín
E-mail: kurzy@ce-pa.cz
Příloha: 2405_Strategicky řízený nákup
Address
Vavrečkova 5262, Zlín   View map

Kurz je určen manažerům logistiky, manažerům nákupu, nákupčím, střednímu a vyššímu managementu společností, referentům nákupu a logistiky, kteří mají zájem se vzdělávat a rozšiřovat své znalosti.
Teoretické poznatky jsou doplněny praktickou částí s možností diskutovat o problémech účastníků, se kterými se setkávají ve své profesní praxi, včetně rozboru případových studií.

1. a 2. den — Identita a rozvoj dovedností nákupčího (Aleš Kohoutek) – 28. 5., 29. 5.
  • transakce VS transformace – proč rady nefungují
  • opakované klíčové aktivity VS výsledky
  • budování sebevědomí skrze rozhodnost
  • převzaté vzorce chování bránící autentickému jednání (včetně testu pro účastníky)
  • techniky pro práci se strachem a jeho přeměna na flow
  • změna mindsetu pro zvládání obtížných situací
  • vyjednávací techniky střižené pro nákupčí
  • technika „roleplay“ jako akcelerátor rozvoje nákupčích
  • křivka “S” jako efektivní nástroj pro vedení lidí v nákupu a výrobě
  • psychologie vnitřní motivace a nástroj pro re/nastartování sebe-sama i lidí v týmu
  • zpětná vazba jako součást firemní kultury
  • důležitost a tvorba klíčových hodnot týmu a jejich aplikace v praxi
3. a 4. den — Plánování a vyhodnocování nákupně-logistických procesů moderními metodami (Jaroslav Skoták) – 11. 6., 12. 6.
 • supply chain management, tedy přísně neoddělitelná činnost nákupu se skladovou a transportní logistikou
 • nákup ve vazbě na logistiku
 • logistické procesy a jejich vazba na nákup
 • IS/IT podpora procesu nákupu a logistiky
 • moderní trendy ve skladové logistice i transportní logistice
 • automatizace, robotizace ve skladech, průmyslová interní logistika, moderní trendy skladové logistiky, WMS (warehouse management system)
 • transportní logistika v post-covidové době
 • predikční systémy pro příjmy i pro expedici ve skladech
 • nákupní controlling a nástroje řízení nákupu
 • normy spotřeby práce
 • evidence + oceňování zásob
 • tvorba ročních budgetů, finančních a kusových a měsíční forecasting
 • vyhodnocování plnění budgetů
 • práce s datovou základnou
 • reporting, report jedné pravdy
 • tvorba dashboardů
5. den — Strategický a projektový nákup (René Skýpala) – 20. 6.
 • strategie nákupu v návaznosti na business strategii a podnikovou strategii
 • rozhodování Make or Buy // Buy or Lease
 • přezkoumání a proveditelnost v nákupu
 • prioritizace dle ekonomických a strategických aspektů
 • identifikace a řízení rizik nákupu
 • právní aspekty nákupu a kontraktace
 • segmentace dodavatelů
 • identifikace, následky a příčiny problémů
 • principy eskalace, vytížení, zastupitelnosti, komunikační matice
 • případové studie
6. den — Optimalizace produktu a výrobních procesů pro nákup (Slavomír Láznička) – 24. 6.
 • základní principy a strategie optimalizace produktu a výrobních procesů
 • role nákupu v optimalizaci
 • mapování a analýza stávajících procesů
 • použití dat a analýz v optimalizaci
 • integrace technologie a automatizace
 • měření a řízení výkonnosti procesů
 • metody identifikace, analýza a hodnocení úzkých míst
 • strategie řešení úzkých míst a vliv na nákupní strategii
 • analýza rizik a hrozeb a jejich řízení
 • sustainability a ekologická optimalizace
 • případové studie a analýza scénářů
LEKTORSKÝ TÝM
Ing. René Skýpala, LL.M.

Absolvent Nottingham Trent University, Law School ve studijním oboru Business Law, Bankovního institutu vysoká škola (BIVŠ) v Praze v oboru Finance a Vysoké školy aplikovaného práva v Praze v oboru Právo v podnikání. Aktuálně působí jako nezávislý konzultant, poradce, lektor, interim manažer, krizový manažer a správce majetku. Má mnohaleté zkušenosti na pozici ředitele logistiky a nákupu, a také na pozici procesního auditora, projektového manažera i manažera obchodu. Poskytuje klientům přidanou hodnotu pohledem na problematiku v širších souvislostech.

Ing. Slavomír Láznička

Působí jako CEO v obchodních a výrobních společnostech a konzultační partner konstrukční a technologické optimalizace ve strojírenství. Po absolvování Technické univerzity v Ostravě se věnuje zefektivňování
a nastavování procesů a strategií ve výrobních firmách v České republice a zahraničí. Rád dává věci do souvislostí, je tvůrcem a inovátorem náročných konstrukčních a technologických řešení, které přinášejí vysoké zisky a konkurenční náskok. Mezi jeho oblíbená témata patří: optimalizace, standardizace, normování, technologie, konstrukce, procesy, výroba a poradenství ve strojírenství.

Ing. Jaroslav Skoták, MBA

Krizový manažer a konzultant s více než 22letou zkušeností na pozicích ředitelů obchodů, ředitelů nákupů a společností. Přes 10 let projektového a interim managementu s primárním zaměřením na pomoc společnostem a firmám, vykazující vnitřní nestandardnosti, např. procesní, ekonomickou, provozně-výrobní a supply chain problematiku. Své znalosti předává také formou přednášek a workshopů u klientů výrobních firem, retail a e-commerce, dále na VŠ (ČVUT, Sting) a MBA programech. Odborné vzdělání získal na Vysoké škole Akademie Sting Brno a ISG Institutu Supérieur de Gestion.

Aleš Kohoutek, PCC

Již více než 20 let se pohybuje ve světě mezinárodního obchodu, managementu a leadershipu. Má zkušenosti v oblasti budování obchodních vztahů a v projektovém řízení malých, středních i velkých firem. Vedl mezinárodní projekty pro největší IT hráče na světovém trhu
a týmy v České republice, Číně, Indii a Argentině. Je mezinárodně certifikovaným profesionálním koučem s více než 3000 hodinami strávenými s klienty, které provází k úspěchu i osobní spokojenosti. Kromě koučování se věnuje vedení mastermind skupin a pořádání workshopů na měkké i tvrdé dovednosti.

TERMÍNY 6DENNÍHO KURZU

28. 5., 29. 5., 11. 6., 12. 6., 20. 6., 24. 6. 2024 (8:00 – 15:30)

Strategicky řízený nákup

6 skladem

Termín:

28. 5. 2024 - 24. 6. 2024

Účastníci:

Cena za účastníka:

24 000  bez DPH
+ 21% DPH

Cena celkem:

+ 21% DPH