1. CE-PA
 2. Kurzy
 3. Archiv kurzů
 4. PERSONALISTA / PERSONALISTKA

PERSONALISTA / PERSONALISTKA

NAPLNĚNÁ KAPACITA
NAPLNĚNÁ KAPACITA
Kategorie:Kurzy
Datum:18. 1. 2024 - 14. 6. 2024
Čas:8:00 - 16:00
Místo konání: Vavrečkova 5262, Zlín
E-mail: kurzy@ce-pa.cz
Příloha: Personalista_personalistka
Certifikát:

Ano

Address
Vavrečkova 5262, Zlín   View map
Lektor: Gabriela Rejman
Personalistice se věnuje více než 15 let. Velkou část pracovní kariéry působila na pozici obchodníka, trenéra a personalisty ve velkých korporátech. Vystudovala obor andragogika na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracuje jako Interim HR, lektor HR procesů, věnuje se mentorování, koučování a poradenské činnosti. Má zkušenosti s vedením Development centra a Assessment centra. Na základě osvědčených principů předává lidem vědomosti, které zlepšují a zkvalitňují jejich práci. Její výuka je z velké části zaměřena na praxi.

Účastníci budou podrobně rozumět všem důležitým personálním procesům od A do Z a budou schopni samostatně vykonávat tuto velmi žádanou profesi. Kurz je určen pro personalisty juniory a pro všechny, kteří chtějí získat nebo si rozšířit znalosti z oboru. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o získání profesní kvalifikace pro povolání personalista.

obsah kurzu

1. den – Personální plánování / Strategie HR
  • personální strategie
  • tvorba personální strategie, správná definice ročních cílů a úkolů
  • hodnoty firmy, firemní kultura a role personalisty jako nositele změn
  • personální plánování …
2. den – Identifikace personálních potřeb společnosti a role personalisty
 • popis pracovního místa
 • kompetenční model
 • definice požadovaného/ideálního kandidáta
 • kvalifikační profil uchazeče
3. den – HR marketing
 • budování strategie HR marketingu
 • nástroje pro HR marketing
 • firemní hodnoty jako základ pro marketing
 • sociální sítě a média
 • host z praxe + konkrétní případová studie
4. den – Social media Recruitment s LinkedIn
 • budování osobní značky jako Recruitera
 • přínos sociálních sítí, jejich využití, možnosti a praxe
 • jak nastavit a vyladit LinkedIn profil pro potřeby náboru
 • networking strategie úspěšného Recruitera
5. den – Výběr a přijímání zaměstnanců
 • kritéria pro výběr a základy orientace ve vzdělání kandidáta
 • kde všude můžeme hledat vhodné kandidáty
 • inzerát – tvorba a použití, na co si dát pozor a co “táhne”
 • selekce kandidátů dle CV
6. den – Onboarding
 • co je to onboarding
 • princip 4 C
 • den “D” a před nástupem
 • jaké aktivity může HR připravit
 • nástroje efektivního onboardingu
7. den – Adaptace
 • základy adaptace
 • hand book – tvorba manuálu pro nového zaměstnance
 • kroky a nástroje pro kvalitní adaptaci
 • tvorba adaptačního plánu pro všechny linie firmy
 • host z praxe + konkrétní případová studie
8. den – Vzdělávání zaměstnanců a vyhodnocení efektivity vzdělávání
 • přínosy vzdělávacího plánu, využití a použití v praxi
 • profese vyžadující pravidelné přezkušování
 • popis pracovní pozice a jeho využití v plánu vzdělávání
 • tvorba vzdělávacího plánu
9. den – Hodnocení zaměstnanců
 • přínosy hodnocení zaměstnanců
 • pravidla pro poskytování zpětné vazby
 • systém hodnocení a návaznost na další procesy
10. den – Vytváření systému odměňování
 • systém odměňování, mzda, plat a další pojmy
 • orientace v problematice odměňování
 • stanovení výše mzdy jako základ pro mzdovou politiku ve společnosti
 • pohyblivé složky mzdy
 • host z praxe + konkrétní případová studie
11. den – Systém zaměstnaneckých výhod a vytváření rovných příležitostí
 • zaměstnanecké výhody jako motivace
 • tvorba benefitního programu
 • typy benefitů podle cílových skupin
12. den – HR legislativa a uvolňování zaměstnanců
 • platná znění v legislativě
 • exit interview – tvorba dokumentu a příklady využití
 • outplacement v praxi
 • dokumenty pro odchod – tvorba dokumentu a využití
V ceně kurzu je již zahrnuta závěrečná autorizovaná zkouška. Absolvent získá Osvědčení o absolvování akreditovaného rekvalifikačního kurzu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace Personalista – dokument v hodnotě maturitního osvědčení.

AKREDITACE MŠMT č.j. MSMT-899/2022-3, rozsah 120 hodin teoretické výuky, další informace: www.narodnikvalifikace.cz

Možnost 100% financování v rámci Národního Plánu Obnovy – dotační program “Jsem v kurzu” www.jsemvkurzu.cz nabízí možnost získat dotaci na své vzdělávání. Cílem programu je pomoci lidem zlepšit své profesní dovednosti a postavení na trhu práce.

Více informací ke kurzu přes dotační program v rámci NPO: Mgr. Martina Petrášová, tel.: +420 605 072 248.

TERMÍNY 12DENNÍHO KURZU

18. 1., 1. 2., 15. 2., 29. 2., 20. 3., 4. 4., 18. 4., 19. 4., 16. 5., 30. 5., 13. 6., 14. 6. 2024 (8:00 – 16:00)

PERSONALISTA / PERSONALISTKA

11 skladem

Archiv

PERSONALISTA / PERSONALISTKA