Manažer kvality

Kvalita
Kvalita
Kategorie:Kurzy
Datum:22. 5. 2024 - 26. 6. 2024
Čas:8:00 - 15:30
Místo konání: Vavrečkova 5262, Zlín
E-mail: kurzy@ce-pa.cz
Příloha: Manažer kvality
Address
Vavrečkova 5262, Zlín   View map
Lektor: Dušan Kokta
Má odbornou praxi ve středním a top managementu. Lektorské, auditorské a poradenské činnosti se plně věnuje od roku 2018. Posledních 13 let působil na pozici manažera kvality. Je certifikovaným auditorem norem IATF 16949 a normy VDA 6.3. Přes dva roky se věnuje také měkkým dovednostem.

Kurz je určen pro představitele vedení kvality, pracovníky útvarů řízení kvality, kontrolory, auditory kvality, zástupce vrcholového a středního managementu, pro všechny, kdo se zajímají o management kvality. Kurz je zaměřen na aplikaci získaných znalostí v praxi.

cíle kurzu

 • seznámit účastníky s různými přístupy a metodami pro řízení kvality, jak používat nástroje a techniky pro identifikaci a odstraňování chyb
 • naučit se, jak řídit zákaznickou spokojenost a vztahy s dodavateli

obsah kurzu

1. den – Systém QMS, EMS (představení norem ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949)
 • seznámení s normou ISO 9001
 • seznámení s kapitolami 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
 • seznámení s normou ISO 14001
 • specifika normy v jednotlivých kapitolách
 • seznámení s normou IATF 16949
 • specifika normy v jednotlivých kapitolách
2. den – LEAN management (štíhlá výroba)
 • nástroje LEAN
 • druhy plýtvání
 • zlepšovatelské návrhy KAIZEN
 • systém pořádku a čistoty 5S
 • metodika PDCA
 • vizuální management
3. den – Analýza rizik FMEA (metodiky FMEA, Flowchar, Kontrolní plány)
 • řízení rizik
 • cíle a použití FMEA
 • kritéria pro hodnocení závažnosti, výskytu, odhalitelnosti
 • propojení FMEA s dalšími metodami
 • druhy FMEA
 • plány kontrol a řízení KONTROLNÍ PLÁNY
 • vývojový diagram FLOWCHART
4. den – Proces řešení reklamací, metodika 8D
 • seznámení s metodikou 8D
 • diagram rybí kost ISHIKAWA
 • kladení otázek 5x PROČ
 • metodika PDCA
5. den – Auditování, audit systému, procesu, výrobku
 • proces auditování
 • termíny a definice auditorů
 • auditní zpráva
 • audit systému dle požadované normy
 • audit procesu dle VDA 6.3
 • audit výrobku dle VDA 6.5
 • vlastní katalog otázek
6. den – Základy metrologie
 • základní metrologické pojmy
 • nákup a evidence měřidel
 • kalibrace měřidel
 • neshodná měřidla
 • základy statistiky SPC
 • analýza systému měření MSA

TERMÍNY 6DENNÍHO KURZU

22. 5., 23. 5., 6. 6., 17. 6., 25. 6., 26. 6. 2024 (8:00 – 15:30)

Manažer kvality

11 skladem

Termín:

22. 5. 2024 - 26. 6. 2024

Účastníci:

Cena za účastníka:

24 000  bez DPH
+ 21% DPH

Cena celkem:

+ 21% DPH