PowerPoint pro začátečníky

Cíl kurzu: kurz se zaměřuje na poskytnutí uceleného přehledu základních principů tvorby prezentací v PowerPointu pro začátečníky i mírně pokročilé uživatele. Účastníci se naučí principy dobrého designu a estetiky prezentací, včetně výběru vhodných barev, písma, rozložení a grafických prvků. Praktické rady a techniky pro efektivní použití textu a obrázků v prezentacích, včetně správného formátování textu a vkládání a úpravy obrázků. Seznámení s možnostmi animace a přechodů mezi snímky v PowerPointu pro dynamické a atraktivní prezentace. Účastníci kurzu se naučí vytvářet profesionální, působivé prezentace pomocí produktu MS PowerPoint ve spolupráci s dalšími podpůrnými programy, které jsou součástí MS Office.

Předpokládané znalosti: základní PC znalosti a dovednosti.

Délka kurzu: 2 dny příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

 • základní pojmy a zásady tvorby prezentace,
 • plánování prezentace, šablony prezentace,
 • základy práce se souborem,
 • průvodce,
 • snímky, nadpisy, poznámky a podklady,
 • snímky, typy rozložení, formátování, skrytí, zobrazení,
 • designer,
 • oddíly snímků,
 • práce s osnovou, práce s textem,
 • tabulky, grafy Excelu,
 • tvorba schémat, organizační struktury a diagramů pomocí SmartArt,
 • obrázky, fotoalbum, tabulky, grafické objekty, grafy,
 • pravítka, mřížka, vodítka, inteligentní vodítka,
 • video, zvuk, nahrávka obrazovky, Cameo,
 • odkazy, tlačítka Akcí umožňující přeskakovat v prezentaci a práce s dalšími objekty (Power BI, Forms),
 • poznámky,
 • přechodové efekty mezi snímky, časování,
 • animační efekty objektů na snímcích, sousledností více animací,
 • možnosti spuštění prezentace, zobrazení prezentace, organizace snímků, základní úpravy,
 • tisk prezentace, podkladů a poznámek,
 • promítání, video z prezentace.

Pro ucelenou znalost doporučujeme následný kurz PowerPoint pro pokročilé.

PowerPoint pro pokročilé

Cíl kurzu: důležitost prvního dojmu a zaujetí publika od prvních okamžiků prezentace, včetně vhodného uvítání a představení tématu. Praktické cvičení v použití hlasu, gestikulace a pohybu těla pro podporu sdělení a zvýraznění klíčových bodů prezentace. Seznámení s technikami pro zapojení publika do prezentace, včetně kladení otázek, diskuzí a interaktivních aktivit. Pozornost je věnována problematice animací, přechodů, ukládání prezentací do video formátů, tvorbě prezentačních smyček, ale také různým tipům a trikům, jak oživit běžné prezentace. Poskytnutí nápadů pro uzavření prezentace silným závěrem a navržení následných kroků pro posluchače, aby si zachovali zájem o téma.

Předpokládané znalosti: základní znalosti MS PowerPoint.

Délka kurzu: 2 dny příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

 • nastavení prostředí, příprava prezentace,
 • textová pole, poznámky,
 • grafické prvky, tabulky, multimediální prvky,
 • snímky ze souboru,
 • vlastní prezentace, tlačítka akcí,
 • šablony, nastavení prezentace,
 • tisk a promítání,
 • cílová skupina posluchačů, téma prezentace, rozsah a forma, audiovizuální technika, prezentační materiály a pomůcky, zdroje prezentace, struktura sdělení,
 • rétorické triky: verbální a neverbální složka prezentace, hlasový projev, řečnické otázky,
 • podklad pro prezentaci: PowerPoint, Prezi, board, flipchart, papír, prezentace bez podkladů,
 • dobrá vs. špatná prezentace, ukázky chyb v prezentacích a projevu přednášejícího, vhodná opatření,
 • vizualizace, typy vizualizací, odrážky, obrázky, grafy, grafická znázornění struktury, texty a tabulky,
 • prezentování: navázání kontaktu s posluchači, tréma, přesvědčivost, úspěšná argumentace, zapojení posluchačů a udržení kontaktu s nimi.

Délka jednotlivých kurzů je koncipována v délce od několika hodin do dvou dnů, eventuálně dle dohody lze kurz individuálně uzpůsobit vašim potřebám, zjednodušit či rozšířit, vynechat či doplnit nová témata.

Lektor, termín a místo kurzu lze individuálně dohodnout.