Teams – 1. díl – Úvod a využití pro komunikaci

Cíl kurzu: kurz poskytuje základy pro efektivní komunikaci v online prostředí Teams pro skupinové i soukromé konverzace, uskutečnění online schůzek
a videohovorů. Kurz je určen každému, kdo vytváří a organizuje online schůzky, semináře, webináře, porady, online výuku a obdobné události.

Délka kurzu: 2 hodiny příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

 • představení aplikace MS Teams, nastavení,
 • týmy, typy týmů, role, oprávnění, nastavení,
 • kanály, typy kanálů, oprávnění, nastavení,
 • nastavení uživatele, stav,
 • konverzace v týmu, týmové sdílení souborů,
 • oznámení, příspěvky,
 • soukromá komunikace,
 • schůzky, vytvoření z kalendáře Teams vs. kalendáře Outlook, týmová
  soukromá schůzka,
 • jednorázové a opakované schůzky, nastavení, sdílení obsahu.

Teams – 2. díl – Praktické využití v týmu

Cíl kurzu: prohloubení znalostí aplikace MS Teams. Účastníci získají praktické rady a tipy pro správu úkolů a projektů a budou tak efektivně tvořit týmy
a kanály, přiřazovat odpovědnosti, sledovat pokrok, detailněji pracovat se soubory, poznámkami a kalendářem.

Předpokládané znalosti: znalost aplikace MS Teams na úrovni kurzu Teams – 1. díl – Úvod a využití pro komunikaci.

Délka kurzu: 2 hodiny příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

 • tvorba týmů, kanálů, standardní vs. soukromé vs. sdílené kanály,
 • správa týmu a kanálu, specifika,
 • využití robotů v konverzacích,
 • práce s týmovými soubory,
 • pokročilá práce s dokumenty,
 • karta Wiki, další karty,
 • kalendář: schůzka vs. webinář vs. živá událost,
 • pokročilé možnosti schůzek: živé titulky, nahrávání, přepis, poznámky.

Teams – praktické využití

Cíl kurzu: účastníci kurzu si osvojí praktické dovednosti spojené s prací na sdílených dokumentech, úkolech a projektech, s využitím videokonferencí a online schůzek v aplikaci MS Teams. Dále se naučí základní návyky pro práci v týmech, chatování a sdílení dokumentů

Délka kurzu: 7 hodin příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

 • MS Teams, úvod, možnosti, verze,
 • skupiny Office 365,
 • typy týmů, určení, tvorba týmů, nastavení, přidání členů,
 • typy kanálů, možnosti, tvorba kanálů, nastavení,
 • týmová konverzace (karta Příspěvky),
 • dokumenty (karta Soubory),
 • karta Wiki, @zmínky, možnosti, další karty kanálu,
 • chatování,
 • kalendář, schůzky, kalendář Teams a kalendář Outlook,
 • možnosti schůzek, schůzka vs. živá událost,
 • aktivita,
 • hovory,
 • soubory (MS Teams, OneDrive, Google Drive),
 • aplikace a konektory kanálu.

Délka jednotlivých kurzů je koncipována v délce od několika hodin do dvou dnů, eventuálně dle dohody lze kurz individuálně uzpůsobit vašim potřebám, zjednodušit či rozšířit, vynechat či doplnit nová témata.

Lektor, termín a místo kurzu lze individuálně dohodnout.