SharePoint pro uživatele

Cíl kurzu: kurz se zaměřuje na seznámení účastníků s rozhraním a základními funkcemi SharePointu, včetně navigace po stránkách a přístupu k obsahu, správy dokumentů a sdílení, práci s kalendářem a úkoly, koordinaci a spolupráci v týmu, přizpůsobení a personalizace. Jedná se o ryze prakticky zaměřený kurz určený všem koncovým uživatelům platformy SharePoint s využitím dalších aplikací MS Office (Word, Excel, PowerPoint, soubory PDF).

Délka kurzu: 1 den příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

 • úvod k MS SharePoint, využití,
 • přihlášení, navigace, knihovny, seznamy,
 • oprávnění,
 • knihovny, typy knihoven,
 • práce s dokumenty v knihovnách,
 • pokročilá práce s dokumenty,
 • seznamy a jejich typy,
 • základní práce s položkami v seznamech,
 • práce s dalšími objekty: oznámení, kalendář, úkolovník, odkazy, propagované odkazy, průzkumy,
 • off-line práce se soubory,
 • OneDrive,
 • tvorba stránek a jejich možnosti,
 • vyhledávání.

SharePoint a Teams – práce s dokumenty

Cíl kurzu: vysvětlit vztah mezi SharePointem, Teams a OneDrive při práci s dokumenty v prostředí Office 365. Účastníci kurzu se naučí efektivně spravovat dokumenty v SharePointu, včetně jejich organizace do knihoven, verzování a nastavení oprávnění. Bude ukázána možnost práce s dokumenty offline a online pomocí SharePointu a Teams, včetně synchronizace obsahu
a přístupu k dokumentům z různých zařízení.

Délka kurzu: 2 hodiny příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

 • představení MS SharePoint,
 • MS 365,
 • typy objektů na SharePointu,
 • provázání SharePointu a Teams, vč. uživatelů a oprávnění,
 • knihovny SharePoint a jejich typy,
 • soubory v Teams a SharePoint,
 • přesun, odstranění a kopírování souborů v Teams a SharePoint,
 • rezervace dokumentů,
 • verzování dokumentů,
 • pokročilá práce s dokumenty v SharePointu,
 • synchronizace knihoven SharePointu a práce se soubory off-line,
 • sdílení a oprávnění,
 • vztahy mezi Teams, OneDrive a SharePoint.

SharePoint pro správce webového obsahu

Cíl kurzu: kurz je určen zkušenějším uživatelům, kteří budou aktivně vytvářet a spravovat obsah na platformě SharePoint. Patří sem pověření uživatelé, tzv. Power Users, kteří nemusí být IT specialisty, ale potřebují umět vytvářet weby, podweby, knihovny, seznamy, stránky, průzkumy a další webové části. To zahrnuje i nastavení funkcí jako je verzování, rezervace, schvalování obsahu a další. Během kurzu se posluchači naučí vytvářet skupiny uživatelů a přidělovat jim oprávnění, měnit oprávnění u konkrétních knihoven a seznamů, dále jak zajistit, aby pracovní verze dokumentů byly viditelné pouze pro pověřené uživatele.

Délka kurzu: 2 dny příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

 • základní pojmy, hierarchie, struktura webu,
 • navigace, úprava navigace, pás karet, snadné spuštění, horní panel odkazů,
 • tvorba nového webu, šablony webu, logo,
 • oprávnění, výchozí skupiny uživatelů, nové skupiny,
 • oprávnění,
 • nastavení webu a jeho správa,
 • tvorba knihoven a jejich nastavení: rezervace, verzování, schvalování, metadata,
 • seznamy, nastavení, vlastní seznamy, import z / export do MS Excel, další seznamy,
 • průzkumy, stránky,
 • moderní vs. klasické zobrazení SharePointu.

Délka jednotlivých kurzů je koncipována v délce od několika hodin do dvou dnů, eventuálně dle dohody lze kurz individuálně uzpůsobit vašim potřebám, zjednodušit či rozšířit, vynechat či doplnit nová témata.

Lektor, termín a místo kurzu lze individuálně dohodnout.