Project – efektivní řízení projektů a zakázek

Cíl kurzu: účastníci kurzu si osvojí prostupy pro vyhodnocení průběhu plnění činností, přehledu využívání pracovních, finančních a materiálových zdrojů projektu. Rovněž je možné analyzovat náklady a týmově řídit projekt. Díky kurzu účastníci dovedou přesně odhadnout celkovou časovou náročnost projektu, reagovat na případně časové, zdrojové či materiální změny v jednotlivých činnostech v návaznosti na celý projekt. V neposlední řadě bude zmíněna spolupráce s dalšími aplikacemi pro řízní projektů a možnost práce s cloudovými aplikacemi.

Délka kurzu: 14 hodin příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

 • teorie řízení projektů: pojmy, fáze, metodika,
 • aplikace MS Project: popis aplikace, typy zobrazení, tabulky, Ganttův diagram, časová osa, uživatelské nastavení,
 • projektový plán a úkoly,
 • zdroje projektu, sledování, pracovní, materiálové a finanční náklady
  na projekt, přiřazení zdrojů k úkolům,
 • kalendáře projektu, nastavení pracovní doby, kalendář zdrojů, úkolů, metody plánování, přesčasy,
 • sledování skutečnosti na projektu, směnný plán, aktualizace projektu,
 • sestavy a reporty, filtrování úkolů, statistiky projektu,
 • možnosti propojení více projektů, vazby mezi nimi,
 • export a import dat z a do MS Project,
 • řízení projektů v cloudu – Gantterr project.

Délka jednotlivých kurzů je koncipována v délce od několika hodin do dvou dnů, eventuálně dle dohody lze kurz individuálně uzpůsobit vašim potřebám, zjednodušit či rozšířit, vynechat či doplnit nová témata.

Lektor, termín a místo kurzu lze individuálně dohodnout.