OneNote pro uživatele

Cíl kurzu: kurz seznámí účastníky s aplikací MS OneNote jako sofistikovaným a zároveň uživatelsky přívětivým poznámkovým blokem pro vkládání poznámek. Výhodou je jednoduché uživatelské ovládání, snadná manipulace s poznámkami, synchronizace s mobilními telefony, tablety a dalšími zařízeními. Poznámky je možné sdílet ve firemní síti i ve sdílených uložištích jako je OneDrive. Rovněž lze spolupracovat s ostatními aplikacemi (webové prohlížeče, MS Word, MS Outlook). Účastníci se naučí pracovat s poznámkami jednodušeji, efektivněji a zábavněji.

Předpokládané znalosti: základní PC znalosti a dovednosti.

Délka kurzu: 1 den příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

  • MS OneNote, popis, ovládání, přizpůsobení, nastavení, výhody,
  • poznámkové bloky, typy, využití, hierarchie,
  • úkoly, vyhledávání, sdílení,
  • blok, práce s oddíly, skupinami oddílů, stránkami, podstránkami,
  • poznámky, textové poznámky, formátování, tabulky, symboly, rovnice, obrázky, výřezy obrazovek, připojení souborů, výtisky souborů, vkládání objektů, zvukové poznámky,
  • správa poznámek, značky a tagování poznámek,
  • spolupráce s MS Outlook a dalšími aplikacemi MS Office,
  • týmová spolupráce, sdílení poznámkových bloků, poznámek, vyhledávání,
  • tabulky, export a tisk,
  • OneNote na webu a mobilních zařízeních, aplikace OneNote Web App a OneNote Mobile.

Délka jednotlivých kurzů je koncipována v délce od několika hodin do dvou dnů, eventuálně dle dohody lze kurz individuálně uzpůsobit vašim potřebám, zjednodušit či rozšířit, vynechat či doplnit nová témata.

Lektor, termín a místo kurzu lze individuálně dohodnout.