Excel pro začátečníky

Cíl kurzu: kurz poskytuje účastníkům pevný základ pro práci s tabulkovým procesorem, který je nezbytný pro efektivní zpracování dat a tvorbu tabulek.

Délka kurzu: 7 hodin příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

 • popis prostředí MS Excel,
 • základní pojmy a operace,
 • tabulky,
 • údaje, editace údajů,
 • buňky, data,
 • jednoduché vzorce,
 • základní funkce,
 • nápověda.

Absolvováním tohoto kurzu účastníci získají vstupní informace k efektivnímu využívání MS Excelu pro tvorbu a úpravu jednoduchých tabulek díky praktickému cvičení a demonstrování postupů.

Excel pro mírně pokročilé

Cíl kurzu: kurz je určen účastníkům, kteří již pracují s aplikací MS Excel a poskytne jim rozšíření a prohloubení jejich znalostí. Naučí se využívat vhodnější nástroje, pokročilé funkce a techniky tohoto tabulkového procesoru na základě praktických cvičení.

Délka kurzu: 2 dny příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

 • vzorce,
 • komentáře,
 • funkce,
 • úpravy tabulky,
 • motivy,
 • podmíněné formátování,
 • práce se seznamy a databázemi,
 • grafy, minigrafy,
 • tisk,
 • nápověda.

Absolvováním tohoto kurzu se účastníci naučí efektivně vytvářet tabulky, zadávat údaje, výpočty pomocí funkcí a vzorců, upravovat tabulky, vytvářet grafy, využívat tabulku v jiných programech a svoji práci vytisknout.

Excel pro pokročilé

Cíl kurzu: kurz poskytuje účastníkům pokročilejší metody práce s aplikací MS Excel. Dostane se jim hlubší pohled na pokročilé funkce a techniky, složité vzorce, makra, podmíněné formátování a další.

Délka kurzu: 2 dny příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

 • absolutní a smíšená adresace,
 • skupina lisů, 3D vzorce, 3D funkce,
 • názvy buněk a oblastí,
 • složitější podmíněné formátování,
 • hypertextové odkazy,
 • logické, databázové, statistické a vyhledávací funkce,
 • vnořování funkcí,
 • ochrana dat, zámek, ověřování dat,
 • databázové tabulky,
 • skupiny a přehledy,
 • souhrny,
 • kontingenční tabulky a grafy,
 • záznamník maker.

Excel pro experty – databázové a kontingenční tabulky

Cíl kurzu: zefektivnění práce s rozsáhlými tabulkami databázového charakteru. Uživatelé se naučí pokročilé techniky práce s databázemi v aplikaci MS Excel a budou schopni rychle seřadit množství údajů, vč. řazení, filtrování dle více kritérií a data zanalyzovat pomocí databázových funkcí a používat kontingenční tabulky.

Délka kurzu: 7 hodin příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

 • práce s databázemi v MS Excel,
 • zadávání dat do rozsáhlých tabulek,
 • vyhledávání,
 • seřazení dat,
 • filtrování dat,
 • souhrny,
 • databázové funkce,
 • kontingenční tabulky,
 • tvorba vzorců nad kontingenční tabulkou,
 • formátování kontingenčních tabulek,
 • kontingenční graf, vč. úprav grafu.

Excel – makra a jejich úprava

Cíl kurzu: pokročilí uživatelé aplikace MS Excel se naučí svoji práci ulehčit díky automatizaci často opakovaných činností. Účastníci si rovněž osvojí práci s makry a seznámí se s vývojem doplňků pro MS Excel pomocí jazyku MS Visual Basic for Application (VBA). Pomocí praktických příkladů a cvičení uživatelé lépe porozumí tvorbě a úpravě maker.

Délka kurzu: 2 dny příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

 • makra,
 • záznam, používání, přiřazení a úprava maker,
 • klávesové zkratky,
 • osobní sešit maker,
 • zabezpečení,
 • tvorba marek programováním ve VB,
 • vývojové prostředí VBA,
 • práce s proměnnými,
 • základní příkazy,
 • objekty, knihovna objektů a kolekce,
 • oblasti buněk,
 • relativní a absolutní výběr buněk.

Excel – pokročilé programování maker

Cíl kurzu: zdokonalit znalosti pokročilých uživatelů aplikace MS Excel a získat sofistikovanější koncepty a techniky v programování maker v jazyce Visual Basic for Applications (VBA), které umožní tvorbu složitějších a výkonnějších maker. Jedná se o návazný a pokročilý kurz v programování maker.

Délka kurzu: 2 dny příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

 • vlastní funkce, subrutiny,
 • řetězce a řetězcové funkce,
 • chybové stavy, výjimky,
 • tvorba událostních rutin,
 • ovládací prvky,
 • objekty, knihovna objektů a kolekce,
 • formuláře, modální a nemodální formuláře,
 • doplňky, distribuce maker, zabezpečení,
 • VBA v MS Word, MS Access.

Power BI – analýza dat a tvorba reportů

Cíl kurzu: uživatelé kurzu se budou orientovat v Power BI nástrojích, vytvoří report, který i opublikují a vysdílí. Kurz je určen pro specialisty z oblasti reportingu. Účastníci se naučí vytvářet atraktivní a informativní vizualizace dat v Power BI, včetně grafů, tabulek a interaktivních dashboardů, které umožní efektivní prezentaci a komunikaci výsledků analýz.

Délka kurzu: 2 dny příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

 • aplikace Power BI,
 • tvorba reportů,
 • Power Query (ETL),
 • M jazyk, advanced editor,
 • kalendářní data a automatické kalendáře,
 • filtrování v Power BI Desktop, průřezy, interakce,
 • hierarchie,
 • relace,
 • DAX jazyk (Data Analysis Expressions),
 • publikování a sdílení reportů.

Délka jednotlivých kurzů je koncipována v délce od několika hodin do dvou dnů, eventuálně dle dohody lze kurz individuálně uzpůsobit vašim potřebám, zjednodušit či rozšířit, vynechat či doplnit nová témata.

Lektor, termín a místo kurzu lze individuálně dohodnout.