Access – základy

Cíl kurzu: osvojit si principy vytváření relačních databází, základní přehled o relačních databázích a pravidlech jejich fungování v MS Access . Aplikace MS Access umožňuje vytvářet tabulky, relace, dotazy, formuláře a sestavy. Díky kurzu se účastníci naučí orientaci v již vytvořených databázích, budou umět vytvářet objekty, pole, vazby mezi tabulkami, nastavení primárních klíčů, propojit objekty do logických souvislostí pomocí vazeb (relací) a vytvářet jednodušší relační databáze.

Délka kurzu: 3 dny příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

  • databáze MS Access, základní pojmy, principy,
  • databázová tabulka, návrh, datové typy, formáty, primární klíč, indexy,
  • navržení struktury databáze, relace mezi tabulkami, typy relací, integrita dat,
  • tabulky, vlastnosti tabulek, typy polí, vlastnosti polí (primární klíč, datové typy, velikost, formát, výchozí hodnota),
  • práce s daty (editace, řazení, filtrování, vyhledávání, souhrny),
  • dotazy, tvorba a přizpůsobení dotazů,
  • typy formulářů, vytváření, úprava, ovládací prvky, tlačítka, podmíněné formátování, nastavení pořadí, znepřístupnění polí,
  • podformulář,
  • tiskové sestavy, typy sestav, tvorba, úprava,
  • komunikace s dalšími produkty balíčku MS Office (import/export do MS Excel, hromadná korespondence s MS Word).

Délka jednotlivých kurzů je koncipována v délce od několika hodin do dvou dnů, eventuálně dle dohody lze kurz individuálně uzpůsobit vašim potřebám, zjednodušit či rozšířit, vynechat či doplnit nová témata.

Lektor, termín a místo kurzu lze individuálně dohodnout.