Manažer kybernetické bezpečnosti

Cíl kurzu: kurz je zaměřen na podstatu bezpečnostních opatření a použití efektivních přístupů k jejich zajištění. Účastníkům budou předány praktické rady, které jsou skryté v požadavcích Zákona o kybernetické bezpečnosti. Úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát Manažer kybernetické bezpečnosti pro výkon role Manažer kybernetické bezpečnosti dle odpovídající národní legislativy. Certifikát je podmíněn absolvováním kurzu a splněním závěrečné zkoušky.
Kurz je určen pro pracovníky, kteří budou nebo zastávají roli manažera kybernetické bezpečnosti a další osoby, které se chtějí seznámit se způsoby efektivního naplnění požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti (“ZKB”). Je požadována znalost ZKB a povědomí o normě ISO/IEC 27001:2013.

Délka kurzu: 2 dny příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

  • regulace kyberbezpečnosti v České republice: principy a zásady, legislativní rámec a instituce odpovědné za dohled nad kybernetickou bezpečností, aktuální vývoj v oblasti regulace a trendy,
  • normy ISO/IEC 27001:2022 pro regulaci kybernetické bezpečnosti: struktura a normy ISO/IEC 27001:2022, implementace standardu v organizacích a výhody spojené s dodržováním, certifikace podle ISO/IEC 27001 a její význam,
  • přístupy k řízení rizik pro splnění požadavků kybernetické bezpečnosti: identifikace a hodnocení rizik v organizaci, plánování a implementace opatření pro snížení rizik, monitorování a aktualizace řízení rizik,
  • organizační a technická opatření kybernetické bezpečnosti a účelné přístupy k jejich účinnému splnění: politiky a postupy pro kybernetickou bezpečnost, zabezpečení sítí, systémů a dat, školení zaměstnanců a osvědčené postupy,
  • bezpečnostní dokumentace pro efektivní řízení kyberbezpečnosti: důležitost dokumentace pro sledování a audit kybernetické bezpečnosti, typy dokumentů, obsah, správa a udržování bezpečnostní dokumentace,
  • techniky hodnocení účinnosti systému řízení bezpečnosti informací
    a plánování jeho rozvoje: audity a revize kyberbezpečnosti, kontinuální zlepšování, strategická plánování a budoucí vývoj,
  • konkrétní modelové situace a praktické příklady: jejich řešení, simulace útoků, krizové situace, reakce na incidenty a obnovení činnosti, scénáře a cvičení pro zlepšení dovedností,
  • závěrečná zkouška/test, výsledky: zhodnocení znalostí a dovedností účastníků kurzu.

Délka jednotlivých kurzů je koncipována v délce od několika hodin do dvou dnů, eventuálně dle dohody lze kurz individuálně uzpůsobit vašim potřebám, zjednodušit či rozšířit, vynechat či doplnit nová témata.

Lektor, termín a místo kurzu lze individuálně dohodnout.