Menu
A+ A A-

Eventy

20191128 130735  20200123 155050

Věříme v synergii, proto organizujeme malé mastermind skupiny i velké mezioborové eventy. Baví nás rozvíjet témata, která pomáhají utvářet budoucnost. Na našich akcích se potkáte s majiteli firem, manažery, personalisty i specializovanými odborníky napříč všemi dalšími obory.

 

CC3

Oblíbené online setkání personalistů a manažerů je vedeno formou diskuse moderátorky a dvou hostů. Ostatní posluchači se průběžně zapojují svými dotazy a podněty přes chat. Témata coolatých callů jsou buď trendově orientovaná nebo reagují na aktuální potřeby komunity. Z diskuse vždy vzniká myšlenková mapa, která vizualizuje stěžejní myšlenky a přístupy k tématu.

>>Více infomací

 

KKf

Konference se zabývá tématem digitální transformace, která mění procesy tradičního byznysu na byznys digitálního věku. Zajímavé přednášky i praktické ukázky konkrétních řešení jsou prezentovány současně ve čtyřech přednáškových sálech v rámci Business stage, HR stage, DIGI stage a Industry stage.

>>Více infomací

 

MMS

Organizujeme a vedeme pravidelné mastermind skupiny podnikatelů, kteří získali zkušenosti v různých oborech. Tito lidé se scházejí a prostřednictvím moderované diskuse společně řeší předem definované problémy. Členové dávají své zkušenosti, postoje a znalosti k dispozici komukoliv ze skupiny. Každý člen má v tu chvíli možnost čerpat nápady a zkušenosti a vyřešit tak svůj problém nebo čerpat zkušenosti či rozvíjet své podnikatelské nápady.

 

HRIN

Nejžádanější setkání pro personalisty, na kterém diskutujeme nad vybraným trendovým tématem. Součástí eventu je expedice do vybrané firmy, kde aktivity probíhají na praktických příkladech z praxe. Jedná se o pravidelné setkání personalistů v konkrétní firmě na aktuální téma. Sdílení zkušeností, tipů a každodenních problémů z praxe personalistů.HR Inspirace již úspěšně proběhly na témata: Employer Branding (LAPP Kabel), Efektivní nábor a firemní kultura (Promens), Diverzita / Design Thinking (IBM), Úspěšný personalista (Kovárna VIVA), Onboarding v praxi (Fremach) a další.

>>Více infomací 

SSC

Studijní cesta je koncipována jako moderovaná exkurze po výrobních podnicích. Vede účastníky k zamyšlení se nad procesy v jiných provozech a možnost zavedení jejich řešení do vlastní práce. Účastníci si rozšíří pohled na vlastní práci a exkurze jim zároveň pomůže uvědomit si možné příčiny každodenního plýtvání. Prostřednictvím zážitkového dne s velkou přidanou hodnotou můžete motivovat své zaměstnance k lepším výkonům a větší spokojenosti na pracovišti. Kurz patří mezi nejúčinnější a nejoblíbenější metody učení se základů lean managementu

 

EX

Setkání managementu, specialistů výroby, logistiky a IT v konkrétní firmě na aktuální téma 4.0. Sdílení zkušeností, tipů a každodenních problémů z praxe specialistů.

WS

Pravidelné setkání specialistů a managementu v konkrétní firmě na aktuální téma průmyslu 4.0. Sdílení zkušeností z praxe.

Představili se nám například zástupci firem YASKAWA CZECH, SIEMENS ELEKTROMOTORY FRENŠTÁT, PROJEKTOVĚ.CZ, TALENTWORK A CE-PA. 

 

Máte zájem o bližší informace o našich interaktivních hrách? Rádi Vám pošleme více informací.

ZADOST

 

funny happy excited young pretty woman sitting table black shirt working laptop co working office wearing glasses

 

  kurzy                   TEM