AI – pokročilý prompt engineering v ChatGPT, Microsoft Bing a Google Gemini

Cíl kurzu: účastníci se naučí pokročilé techniky prompt engineeringu pro optimalizaci výstupů chatbotů v ChatGPT, Microsoft Bing a Google Gemini (dříve Bard). Kurz se zaměří na vytváření efektivních a specifických dotazů a promptů pro dosažení požadovaných odpovědí. Účastníci budou mít možnost prakticky aplikovat naučené techniky a dovednosti na konkrétních příkladech a cvičeních. Kurz poskytne pohled do budoucnosti prompt engineeringu a vývoje umělé inteligence, včetně možností dalšího zdokonalování technik a nástrojů pro efektivní manipulaci s AI modely.

Délka kurzu: 3 hodiny příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

  • sestavení komplexního promptu,
  • superprompt,
  • kontext,
  • teplota
  • práce s proměnnými,
  • dávkování vstupů a výstupů,
  • sdílení komunikace s AI,
  • hacknutí limitů ChatGPT.

Délka jednotlivých kurzů je koncipována v délce od několika hodin do dvou dnů, eventuálně dle dohody lze kurz individuálně uzpůsobit vašim potřebám, zjednodušit či rozšířit, vynechat či doplnit nová témata.

Lektor, termín a místo kurzu lze individuálně dohodnout.