AI – jak se domluvit s ChatGPT, Microsoft Bing a Google Gemini

Cíl kurzu: povědomí o chatbotech a jejich roli v komunikaci s umělou inteligencí. Kurz se zaměří na chatboty vyvinuté společnostmi OpenAI (ChatGPT), Microsoft (Bing) a Google (Gemini, dříve Bard) a jejich možnosti v různých oblastech. Kurz poskytne povědomí o fungování chatbotů a principy, které stojí za jejich provozem. Účastníci se seznámí s technologiemi zpracování přirozeného jazyka, které chatboty využívají k porozumění a generování odpovědí.

Délka kurzu: 3 hodiny příp. dle dohody.

Obsah kurzu:

  • ChatGPT, Bing Chat, Google Gemini, přístup, rozdíly,
  • zdarma vs. placená platforma,
  • prompt, zadání, obsah, správné zadání, oprava nepochopeného zadání, změna či doplnění výstupu,
  • organizování promptů.

Délka jednotlivých kurzů je koncipována v délce od několika hodin do dvou dnů, eventuálně dle dohody lze kurz individuálně uzpůsobit vašim potřebám, zjednodušit či rozšířit, vynechat či doplnit nová témata.

Lektor, termín a místo kurzu lze individuálně dohodnout.