Menu
A+ A A-

Aktuální trendy

Proč všichni chtějí školení v Excelu?

  • Chcete zvládnout více práce za méně času?
  • Je pro Vás důležitý bezchybný výsledek?
  • Potřebujete automatizovat výpočty?
  • Váš informační systém není zatím schopen vygenerovat a uspořádat potřebná data?

V Excelu opravdu nejde jen o vytváření tabulek a pohledných grafů. Program splňuje požadavky i mnohem náročnějšího firemního prostředí.

Mezi nesporné výhody jeho používání patří:
Úspora času
Efektivita práce
Nezbytnost
Win-win

Co konkrétně umí Excel?

Základní i komplexní matematické funkce, které si nemusíte pamatovat
Jednoduchou organizaci dat
Analýzu dat a tvorbu predikcí
Kreativní lidé jej mohou využít pro tvorbu a úpravu pixelových obrázků
Řešit problémy organizovaným způsobem
Rychlé a přehledné zobrazení dat

Proč používat Excel?

o Rychlost zpracování jednotlivých úkolů
o Rozsah využívaných funkcí
o Poměr cena / výkon
o Velké množství manuálů díky celosvětovému rozšíření a délce jeho trvání
Proč tedy umět Excel?
Program Vás může zprvu mírně vylekat, když mu ale dáte šanci, uvidíte, že Vám pomůže dělat věci opravdu jednoduše. Budete se v práci cítit lépe, protože všední opakované úkony zvládnete rychleji a efektivněji.

Proč právě od nás?
+ Umíme to v pohodě a jednoduše
+ Excel naučíme opravdu každého
+ 100% srozumitelnost výkladu
+ Máme dlouholeté zkušenosti
+ Školíme česky i anglicky
+ Učíme na praktických příkladech
+ Maximálně 10 účastníků / 1 skupina

 

Máte zájem o kurz pro firmu? --> Easy Excel

Máte zájem o kurz pro Vás osobně? --> Excelentní kurz

 

Další informace

  • Doba čtení 5
Číst dál...

4. průmyslová revoluce je tady

Jste dobře připraveni na změnu?

Průmysl 4.0 se dnes promítá do širokého spektra odvětví a zahrnuje množství faktorů, které ovlivňují vývoj firem po celém světě. Z pozice poradenské společnosti, která se zabývá převážně průmyslovým inženýrstvím a výrobou, jsme vytvořili model Průmyslu 4.0 jak jej vnímáme my ve společnosti Ce-Pa.

TECHNOLOGIE

Dostupnost a výkonnost technologií, zejména internetu, příslušného hardware a software, nových materiálů, robotizace a umělé inteligence nastoluje předpoklady k naprosto zásadním inovacím.

INOVACE

Přestává existovat tady a tam, žijeme už nyní v globální síti. Síti plné dat, která je obtížné zpracovat, porozumět jim a řídit se jimi. Avšak ten, kdo je inovativní, kreativní a dokáže využít všech informací a technologických výdobytků, je schopen tvořit trendy a měnit společnost od základu.

LIDÉ

Společnost jsou lidé. Lidé individuální, různých schopností, zkušeností, znalostí, potřeb a ambicí. Zatímco technické inovace, nové materiály a změněné procesy se rozvíjí stále rychleji, lidské potřeby zůstávají stále velmi podobné.

ZELENÁ EKONOMIKA

Potřebujeme zajistit svou bezpečnost – bezpečné obydlí, přístup k potravě, zdravému životnímu prostředí. Potřebujeme být součásti lidské společnosti, ve které se vyznáme. Dosáhnout úspěchu a uznání a předat své know-how, jako součást lidské kultury, následujícím pokolením. Toužíme po vyvážené „zelené“ ekonomice, která naplní naše hmotné i duševní potřeby.

VÝVOJ

Nemáme křišťálovou kouli a nevíme, co bude přesně za pět nebo padesát let. Víme však, že dochází k zásadním změnám a víme, že jsme to my, kdo můžeme, budeme-li chtít, svou budoucnost ovlivnit.

Proto přicházíme s platformou určenou pro lidi, kteří „chtějí“ nestát na místě. Máme ambici dát dohromady lidi, kteří vlastní a vedou firmy menší a střední velikosti a spojit je s lidmi, které by za normálních okolností možná nepotkali.

Jde o lidi a firmy, které se nějakým způsobem angažují v oblastech, které považujeme ve 4. průmyslové revoluci za klíčové.

Podrobné informace o celém projektu Firma 4.0 najdete ZDE

 

Další informace

  • Doba čtení 5
Číst dál...

Vzdělávací plán jako nezbytná součást každé společnosti

Dnešní doba vyžaduje, aby se firma starala o rozvoj a další vzdělávání svých zaměstnanců. Investice do tréninků a vzdělávání se jí tak vrátí v podobě zvýšené produktivity práce zaměstnanců, využití nových informací a znalostí a větší motivací zaměstnance spolupracovat na inovacích.

Vzdělávání jako benefit

Vzdělávání zaměstnance však není vždy zaměřeno jen na rozvoj kompetencí, jež firma potřebuje. Firma by měla částečně uspokojovat také požadavky zaměstnance a poskytnout mu některý druh vzdělávání jako benefit. Tím docílí toho, že se zvýší jeho spokojenost v práci a také jeho loajalita. Důležité je, aby měla firma dobře zmapované současné i budoucí vzdělávací potřeby a byla si vědoma toho, že tréninkem rozvíjí zaměstnance pro své potřeby, ale zároveň zvyšuje jeho cenu na trhu práce. Neplatí totiž přímá úměra mezi investicemi do vzdělání a loajalitou zaměstnance k firmě. Nejeden praktický příklad by ukázal, že mnohý zaměstnanec využije firmu pro zvýšení své hodnoty na trhu a vyhledá si nového zaměstnavatele, který mu dá vyšší plat za to, co všechno vzděláváním získal. Z tohoto důvodu je nutné najít vhodnou rovnováhu mezi tím, co do člověka investujeme, a úsilím, jenž musí zaměstnanec sám vynaložit na vlastní růst.

Identifikace potřeb 

Jednou z nejdůležitějších aktivit před vytvořením vzdělávacího plánu je identifikace vzdělávacích potřeb. Ty si můžeme rozdělit z hlediska individuálních potřeb zaměstnance a dále z hlediska potřeb firmy.

Při identifikaci vzdělávacích potřeb jednotlivce vycházíme z požadovaného kvalifikačního profilu místa. Pokud firma využívá svůj kompetenční model nebo alespoň dobře zpracované popisy pracovních míst, již ví, jaké odborné, jazykové, počítačové a osobnostní předpoklady jsou na daném místě vyžadovány. Požadavky plánovaného místa jsou porovnávány s kvalifikačním profilem zaměstnance.  

Z hlediska celé firmy je potřeba získávat a sumarizovat informace o potřebě určitých vzdělávacích aktivit a na základě toho každoročně dělat plány vzdělávání v souladu s rozpočtem na vzdělávání. ASTD (The American Society for Training and Development) již tradičně doporučuje minimálně 40 hodin tréninku ročně na jednoho zaměstnance. Také uvádí, že možnost rozvoje je jedním z pěti nejdůležitějších faktorů pro zaměstnance v práci. Pokud zaměstnanec vzdělání nedostává, často to vede k jeho odchodu z firmy.

Jeden dokument na vše   

Nejen pro celou firmu, ale především pro personalisty, kteří celé vzdělávání zaměstnanců řídí, je nejlepším nástrojem Vzdělávací plán. Existuje mnoho návodů a přístupů k vytvoření vzdělávacího plánu. Nejúčinnějším se ale ukazuje vytvoření jednoho dokumentu, ve kterém najdeme plán vzdělávání, seznam zaměstnanců, popis pracovních pozic a požadavky na zaměstnance. Personalista tak pracuje s jedním dokumentem, jako s hlavním informačním kanálem. 

 

Interaktivní aplikace vzdělávacího plánu ke stažení ZDE

Další informace

  • Doba čtení 5
Číst dál...

Diversity management součástí strategie řízení lidských zdrojů

Úspěšní lidé netvoří pouze homogenní skupinu. Patří k nim muži, ženy, mladí i staří, lidé různého původu, barvy pleti, náboženského vyznání či sexuální orientace. Vytvářením různorodých týmů a respektování osobní i kulturní odlišnosti vede k úspěchu.

Pojem Diversity můžeme volně do češtiny přeložit jako různorodost. Původní anglický pojem diversity má ovšem širší význam: označuje koncept, jehož cílem je vytvořit ve společnosti a zejména v podnikatelské sféře takové podmínky, které umožní všem lidem, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, plně rozvinout jejich osobní potenciál. 

Diversity management je v českých podmínkách ne příliš známým pojmem, kterého, ve větší či menší míře, využívají převážně mezinárodní společnosti. Zkušení manažeři jsou si velmi dobře vědomi, že různorodě složené týmy zajistí názorovou rozličnost, ať už profesní nebo z hlediska celkových postojů a vnímání. To se následně projevuje zejména při řešení komplikovaných úkolů. Diverzita tak ve výsledku ovlivňuje pracovní výkon i motivaci zaměstnanců.

Diverzita by měla směřovat napříč pohlavími i jednotlivými věkovými kategoriemi od absolventů, přes ženy na mateřské, po skupinu 50+, která je na trhu práce velmi obtížně uplatnitelná a to právě díky předsudkům na straně zaměstnavatele. Každá korporace by si proto měla klást za cíl vytvořit takové podmínky, které umožní jejich zaměstnancům plně rozvinout profesní a s tím spojený, osobní potenciál bez ohledu na odlišnosti.

Principy diverzity musí být zohledňovány již při náboru nových zaměstnanců, stejně tak i v procesu jejich vzdělávání, v kariérním plánu, a také při jejich hodnocení. Každá organizace, která vytváří pracovní týmy, by také měla nové zaměstnance v první řadě vyškolit pro práci v týmu. Vyhne se tak zbytečným konfliktům a následné fluktuaci v případě nespokojenosti zaměstnanců.

Typickým příkladem jsou v současné době nedostatkové dělnické profese, kde firmy čím dál častěji sahají k zahraničním operátorům. Začlenění cizinců do českých týmů, jejich zaškolení a vedení pak vyžaduje důkladnou přípravu – tak, aby se eliminovaly jazykové a kulturní bariéry. Nestačí pouze tlumočník, osvědčili se interní trenéři či vedoucí, kteří jsou schopni zaškolovat cizince v jejich jazyce a zároveň fungovat jako kulturní mosty.

Diversity management samozřejmě klade vyšší nároky také na pracovní prostředí, které je třeba do jisté míry uzpůsobit. Ať už se jedná o možnost pracovat z domova, flexibilní pracovní úvazky, bezbariérový přístup, firemní školky či „jen“ udržování kontaktu a začleňování do firemních akcí u ženy na mateřské dovolené. Tyto náklady se ovšem firmám brzy vracejí v podobě snížení fluktuace zkušených zaměstnanců, nákladů na zaškolování nových zaměstnanců, kreativity a efektivity pracovních týmů či diverzity jako konkurenční výhody, která může přilákat nejen nové zaměstnance, ale i klienty.

Zdroj: www.hrnews.cz, www.diversity-management.cz

 

Další informace

  • Doba čtení 5
Číst dál...

Proč všichni chtějí školení v Excelu?

Chcete zvládnout více práce za méně času? Je pro Vás důležitý bezchybný výsledek? Potřebujete automatizovat výpočty? Váš informační systém není zatím schopen vygenerovat a uspořádat potřebná data? V Excelu opravdu nejde jen o vytváření tabulek a pohledných grafů. Program splňuje požadavky i mnohem náročnějšího firemního prostředí. Mezi nesporné výhody jeho používání patří:Úspora časuEfektivita práceNezbytnostWin-win Co konkrétně...[...]

4. průmyslová revoluce je tady

Jste dobře připraveni na změnu? Průmysl 4.0 se dnes promítá do širokého spektra odvětví a zahrnuje množství faktorů, které ovlivňují vývoj firem po celém světě. Z pozice poradenské společnosti, která se zabývá převážně průmyslovým inženýrstvím a výrobou, jsme vytvořili model Průmyslu 4.0 jak jej vnímáme my ve společnosti Ce-Pa. TECHNOLOGIE Dostupnost a výkonnost technologií...[...]

Vzdělávací plán jako nezbytná součást ka...

Dnešní doba vyžaduje, aby se firma starala o rozvoj a další vzdělávání svých zaměstnanců. Investice do tréninků a vzdělávání se jí tak vrátí v podobě zvýšené produktivity práce zaměstnanců, využití nových informací a znalostí a větší motivací zaměstnance spolupracovat na inovacích. Vzdělávání jako benefit Vzdělávání zaměstnance však není vždy zaměřeno jen na...[...]

Diversity management součástí strategie ...

Úspěšní lidé netvoří pouze homogenní skupinu. Patří k nim muži, ženy, mladí i staří, lidé různého původu, barvy pleti, náboženského vyznání či sexuální orientace. Vytvářením různorodých týmů a respektování osobní i kulturní odlišnosti vede k úspěchu. Pojem Diversity můžeme volně do češtiny přeložit jako různorodost. Původní anglický pojem diversity má ovšem...[...]

Jak být dobrým personalistou...

Práce personalisty bývá často podceňována a lidem zvenčí se může zdát, že se jedná pouze o administraci při náboru nových zaměstnanců. Pravdou však je, že personalista ovlivňuje často chod a směr celé společnosti. Na nich nejčastěji záleží, jak kvalitní zaměstnance vybere, jak stávající zaměstnanci přijmou nové změny, jak fungují pracovní...[...]

Zpět

 

 

Získejte ZDARMA náš vzdělávací plán!

Pomůže Vám k lepšímu plánování vzdělávání Vašich zaměstnanců. Stačí zadat kontaktní údaje a zašleme Vám jej do Vaší e-mailové schránky.

Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec